KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Bilety MPK

Korzystając z komunikacji miejskiej Krakowie najlepiej kupić bilet okresowy. To najtańszy sposób podróżowania. Najwygodniej taki bilet można nabyć w automatach Krakowskiej Karty Miejskiej.

Studenci Uniwersytetu Rolniczego posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką i mogą jej używać także, jako biletu okresowego. W tym celu konieczne jest podpisanie w Dziekanacie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych MPK S.A. w Krakowie oraz sformatowanie legitymacji w Dziale Informatycznym. Studentom, którzy wyrazili zgodę na przekazywanie swoich danych MPK zanim otrzymali legitymację wydana została legitymacja już sformatowana.

 Sformatowaną legitymację można samodzielnie doładować w jednym z 66 automatów Krakowskiej Karty Miejskiej (w najbliższym czasie ich ilość powiększy się o kolejne 20 sztuk). Studenci mogą również skorzystać z systemu internetowego eBilet KKM, gdzie za zakupiony na ELS bilet mogą zapłacić przelewem bankowym lub kartą kredytową, a bilet bezgotówkowo odebrać (zapisać) w jednym z tych automatów. 

Lokalizacje wszystkich automatów, także tych wyposażonych w czytniki kart płatniczych, dostępne są na stronie http://www.kkm.krakow.pl.

 W razie jakichkolwiek problemów z zakupem biletu w automacie zawsze można zadzwonić pod czynny całą dobę numer telefonu: 19 150  (MPK)

Doładowania można też dokonywać przez Internet korzystając ze strony http://ebilet.kkm.krakow.pl/ebilet , po czym każdorazowo po dokonaniu wpłaty należy udać się do stacjonarnego automatu biletowego Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) i tam dokonać aktywacji zakupionego biletu.

Warto podkreślić, że datę ważność biletu na ELS studenci mogą sprawdzić na kilka sposobów:

1. W automatach Krakowskiej Karty Miejskiej

2. W automatach mobilnych zamontowanych w tramwajach i autobusach

3. W kasownikach

4. W Punktach Sprzedaży Biletów

5. W Internecie na stronie: www.kkm.krakow.pl

6. Na wydruku potwierdzającym doładowanie KKM

  

Studenci mogą korzystać ze specjalnego Biletu Semestralnego, uprawniającego do wielokrotnych przejazdów (w okresie dowolnych, kolejnych 150 dni wybranych w chwili zakupu) wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi, we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu.

Do korzystania z Biletu Semestralnego Studenckiego uprawnieni są studenci okazujący ważną legitymację studencką wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Cena biletu (stan na dzień 08.10.2013) to 184 zł (linie miejskie) lub 275 zł (linie miejskie i aglomeracyjne).

 

System Komunikacji Miejskiej w Krakowie obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Krakowa i 15 gmin ościennych (Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki).

 

W wymienionym obszarze, objętym zintegrowanymi usługami przewozowymi, ustalone zostały dwie strefy biletowe:

I strefa biletowa - obejmuje terytorium Gminy Miejskiej Kraków,

II strefa biletowa - obejmuje terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego.

Granice stref biletowych I i II stanowi administracyjna granica Gminy Miejskiej Kraków.

Miejsce przebiegu granicy stref biletowych dla każdej trasy linii aglomeracyjnej zaznaczony jest na rozkładzie jazdy.

 

Przy wszystkich przejazdach, zarówno na obszarze miasta Krakowa, jak i 15 gmin ościennych, przewóz bagażu jest bezpłatny.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies