KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

UPRAWA I WYKORZYSTANIE ROŚLIN ZIELARSKICH I ALTERNATYWNYCH

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe:

Wydział: Rolniczo – Ekonomiczny
Katedra/Instytut: Instytut Produkcji Roślinnej – Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków
Telefon: tel./fax.: (0-12) 662 43 82
Email: kszur@ur.krakow.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska Instytut Produkcji Roślinnej – Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków Telefon: 12 662 43 85

Informacji udziela:
Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska
Email: elzbieta.pisulewska@ur.krakow.pl

mgr inż. Barbara Czekaj
Email: kszur@ur.krakow.pl


Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe "Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych" jest złożenie (przesłanie) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z załącznikami: kwestionariusz oraz podanie.Warunkiem podjęcia Studiów Podyplomowych „Rolnictwo” jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich). O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu Studium.

Charakterystyka:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla: (1) absolwentów szkół wyższych pragnących uprawiać rośliny zielarskie we własnych gospodarstwach, (2) nauczycieli uprawy, biologii, ekologii, żywienia człowieka i gastronomii, (3) pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, (4) inspektorów Herbapolu i instytucji pokrewnych.

Kwalifikacje:
Studium umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej najczęściej uprawianych lub pozyskiwanych ze stanu naturalnego, przyprawowych i leczniczych gatunków roślin zielarskich, ich klasyfikację, kierunki i technologię uprawy (korzeń, ziele i liście, kwiaty, owoce, nasiona) oraz skład chemiczny surowca. Ponadto omówione zostaną sposoby wykorzystania ziół w gospodarstwie ekologicznym (naturalna ochrona warzyw), gospodarstwie domowym, sztuce kulinarnej, kosmetyce i terapiach leczniczych skóry. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167.

Czas trwania:
Dwa semestry

Warunki ukończenia studiów::

  1. uczestnictwo w zajęciach
  2. napisanie i obrona pracy dyplomowej na wybrany temat związany z tematyką Studium
  3. pozytywny wynik egzaminu dyplomowego

Kolejna II edycja Studiów planowana jest w roku akademickim 2013/2014:

Lp.

Tematyka zajęć obejmuje:

1.

Systemy rolnicze

2.

Podstawy uprawy roli i roślin

3.

Kompleksy przydatności gleb w uprawie ziół

4.

Technologie uprawy roślin zielarskich

5.

Biologiczna ochrona – wybrane aspekty

6.

Ochrona roślin zielarskich

7.

Substancje czynne ziół

8.

Surowce i przetwory zielarskie

9.

Technologie uprawy roślin

10.

Technologie uprawy roślin zielarskich

11.

Podstawy kosztorysowania plantacji

12.

Technologie uprawy roślin alternatywnych

13.

Chronione gatunki ziół

14.

Projektowanie zielarskich ogrodów przydomowych

15.

Marketing roślin zielarskich

16.

Zioła w obrocie towarowym

17.

Zioła jako składnik żywności - warsztaty

18.

Zioła jako składnik wędlin i przetworów mięsnych

19.

Zioła w lecznictwie i kosmetykach

20.

Używki w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i lecznictwie

22.

Seminarium

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies