KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

LutyStyczeń
ListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Październik 2014
2014-10-24

Na wniosek Rady Wydziału Leśnego, Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, uchwała z dnia 25 kwietnia 2014 r., przyznał tę wyjątkową godność akademicką prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Grzywaczowi – emerytowanemu profesorowi SGGW w Warszawie, wybitnemu specjaliście z zakresu fitopatologii, mykologii i edukacji leśnej, propagatorowi ochrony przyrody, członkowi wielu organizacji i towarzystw naukowych, wychowawcy wielu pokoleń leśników i kadr naukowych. Dorobek naukowy nominata obejmuje ponad 380 publikacji. W roku 1998 został on członkiem korespondentem, zaś w 2007 r. członkiem rzeczywistym PAN.

Witając licznie zgromadzonych gości, w tym: prof. dr. hab. Bogdana Klepackiego – prorektora ds. Dydaktyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, doktora honoris causa UR, prof. dr. hab. Adama Zięcika – wiceprezesa PAN , prorektorów wielu ośrodków akademickich, przedstawicieli praktyki leśnej JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, podkreślił, że uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa, to powód do wielkiej radości nie tylko dla nominata, jego rodziny i bliskich, ale także dla Społeczności dwóch uczelni – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.


W wygłoszonej laudacji prof. dr hab. Tadeusz Kowalski – promotor odwołując się do historii nadawania tytułu doktora honoris causa, sięgającego XV wieku, podkreślił zarówno ogromy dorobek naukowy, jak również ścisłe relacje z Uniwersytetem Rolniczym (sięgające swoimi korzeniami lat 80. XX wieku) oraz wielką życzliwość, jakie cechują profesora Grzywacza. Zaznaczył również, że wielokrotnie pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Rolniczego, przygotowując prace, czy publikacje naukowe, mogli liczyć na cenne uwagi nominata.


Po laudacji prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł – dziekan Wydziału Leśnego odczytał treść dyplomu potwierdzającego akt nadania. Zgodnie z tradycją dyplom ten spisany był w języku łacińskim.


Aby uczynić zadość zwyczajom akademickim nominat wygłosił wykład, którego tytuł brzmiał: „Przemyślenia z wędrówek leśnymi drogami”. Profesor Andrzej Grzywacz zdefiniował w nim kluczowe cechy, które powinny towarzyszyć uczonemu, jako człowiekowi zacnemu. Skoncentrował się na kilku słowach-kluczach, do których zaliczył: wdzięczność, pamięć oraz dobre obyczaje pojmowane, jako budowanie postawy naukowca przyzwoitego. Podkreślił także wagę polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, stanowiących odpowiedź na zachodzące zmiany. Przestrzegał przed skutkami postępowania wbrew uczciwości naukowej i osobistej.


Po zakończeniu wykładu głos zabrał m.in. prof. dr hab. Bogdan Klepacki – prorektor ds. Dydaktyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Gratulując nominatowi podkreślił, że dla społeczności SGGW to wyjątkowa chwila. Podkreślił, że dorobek naukowy i postawa nominata przyczyniają się do budowy wizerunku warszawskiej uczelni. Zaznaczył również, że trwająca od wielu lat bardzo owocna współpraca naukowa, przynosi wiele korzyści nie tylko naukowcom i studentom z Warszawy i Krakowa, ale także całej polskiej nauce.


Ostatnim punktem uroczystości były życzenia, które nominatowi składali przyjaciele oraz zebrani goście, reprezentujący liczne ośrodki naukowe i branżowe.


Obszerna relacja opublikowana zostanie w Biuletynie Informacyjnym UR.
Zdjęcia: mgr Paulina Czuryłowska.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies