KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

LutyStyczeń
ListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Listopad 2014
2014-11-19

Witając zebranych profesor Florian Gambuś – Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką wyraził wdzięczność organizatorom konferencji za ich zaangażowanie na rzecz uczczenia powstania w Krakowie ośrodka studiów gleboznawczych. W wystąpieniu odwołał się również do osobistych wspomnień, przywołując na pamięć m.in. profesorów Tomasza Komornickiego i Bolesława Adamczyka, którzy wywarli bardzo silny wpływ na rozwój naukowy wielu pokoleń studentów, dzisiejszych profesorów. Wskazując na wyzwania stojące przed gleboznawstwem i ochroną gleb wskazał, że należy w poczuciu wielkiej odpowiedzialności kształtować środowisko naturalne, gdyż – jak podkreślił – należy mieć świadomość, że proces tworzenia gleby trwa niekiedy tysiące lat. Przekazał również okolicznościowy adres od JM Rektora UR profesora Włodzimierza Sady.


Słowa uznania ze strony JM Rektora UJ profesora Wojciecha Nowaka, na ręce dr. hab. inż. Tomasza Zaleskiego – kierownika Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, przekazał profesor Stefan Skiba. Do życzeń i gratulacji dołączył się także profesor Andrzej Lepiarczyk – dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR, który nawiązując do wystąpienia profesora Gambusia, przybliżył wkład pracowników Katedry Gleboznawstwa w rozwój dzisiejszego Uniwersytetu Rolniczego oraz podkreślił, że w Krakowie jest również ulica Juliana Tokarskiego – profesora tej właśnie Katedry.


W okolicznościowych wystąpieniach profesorowie Piotr Skłodowski honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Antoni Jackowski – przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wskazywali na doniosłe znaczenie i osiągnięcia krakowskiego ośrodka akademickiego wniesione w rozwój badań nad glebą i Ziemią. Odwołując się często do osobistych wspomnień przenosili słuchaczy w przeszłość i tym sposobem prezentowali sylwetki i dokonania wielu luminarzy związanych i wywodzących się z dzisiejszej Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb.


W wygłoszonych referatach okolicznościowych skoncentrowano się na przybliżeniu historii gleboznawstwa w Krakowie, zaś w dyskusji zastanawiano się nad wyzwaniami, jakie stoją przed kształceniem akademickim w Polsce i Europie.


Biblioteka Główna UR przygotowała również okolicznościową wystawę „90 lat gleboznawstwa w Krakowie”, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem gości.

Zdjęcie: mgr Paulina Czuryłowska
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies