KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

CzerwiecMajKwiecieńStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Grudzień 2016
2016-12-05

Zgromadzonych, w imieniu organizatorów, powitał dr hab. inż. Tomasz Zaleski – kierownik Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, który wyraził nadzieję na powtarzanie tego wydarzenia w przyszłości. W imieniu Władz Uczelni, zgromadzonych powitał prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski – dziekan Wydziału Leśnego, który okazał zadowolenie z tak licznej obecności dzieci na Światowym Dniu Gleby, który obchodzony jest na UR po raz pierwszy. Zaznaczył, że wszyscy muszą pamiętać, iż gleby stanowią integralny składnik wszystkich ekosystemów. Powiedział, że to wydarzenie stanowi doskonałą okazję dla młodych ludzi do podjęcia rozmów z naukowcami, doktorantami i studentami na tematy związane z szeroko rozumianą przyrodą, rolnictwem, czy leśnictwem. W części ogólnej spotkania, dzieci wysłuchały też interesującego wykładu dr inż. Michała Gąsiorka z Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR „Historia Krakowa zapisana w glebie”.
W trakcie spotkania, uczniowie poznawali gleby z całego świata, wykonywali proste doświadczenia, bawili się nimi, dotykali ich i sprawdzali co w nich żyje. Poznali odpowiedź na pytania: czym są zdrowe gleby i jak je rozpoznać? Jakie gleby mamy w Krakowie, a jakie w Europie? Jak można je badać? W ramach spotkania odbył się też happening pod hasłem – Kocham gleby! W programie spotkania było również zwiedzanie Muzeum Gleb, czy badanie odczynu i wilgotności gleby.
Światowy Dzień Gleb spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem dzieci i nauczycieli – przybyło 150 młodych ludzi zainteresowanych tym tematem. Wszystko to nie odbyłoby się bez sprawnego działania Komitetu Organizacyjnego, który tworzyli: dr inż. Piotr Pacanowski, dr hab. inż. Tomasz Zaleski, dr hab. inż. Piotr Gruba, dr Tomasz Wanic, dr inż. Michał Gąsiorek, dr hab. inż. Ryszard Mazurek, dr inż. Agnieszka Józefowska, dr hab. inż. Ewa Błońska, dr hab. inż. Jarosław Lasota, dr Bartłomiej Kajdas, dr hab. Marek Drewnik, dr inż. Magdalena Frączek oraz doktoranci i studenci w ramach działających na UR Kół Naukowych.
Opracowanie: mgr inż. Izabella Majewska, rzecznik prasowy UR.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies