KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

CzerwiecMajKwiecieńStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Grudzień 2016
2016-12-07

„Misją uniwersytetu jest wszechstronne kształcenie i prowadzenie badań” – to zdanie w ostatnich latach można wielokrotnie usłyszeć, jednak swoimi korzeniami sięga ono samych podstaw tworzenia uniwersytetów, jako szkół wyższych, budujących elity społeczeństwa. Uniwersytet Rolniczy, z powodzeniem, od wielu lat realizuje te zadania. Chociaż w głównej mierze koncertuje się na naukach technicznych i przyrodniczych, to jednak nie oznacza, że nauki humanistyczne są pomijane. W tym obszarze działań wpisujemy się w strategię rozwoju polskiej nauki, o której wielokrotnie wspominał Jarosław Gowin – wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Kolejny – 10 już grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki stanowi najlepsze potwierdzenie powyższej tezy.
Tym sposobem do elitarnego grona naukowców uzyskujących granty dołączył dr inż. Wojciech J. Sroka (z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego), który jako kierownik prowadzić będzie badania zatytułowane: „Rolnictwo miejskie, jako wyzwanie zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitarnych w Polsce – aspekty ekonomiczno-społeczne, środowiskowe i planistyczne”. Temat ten dotyczy wielu aspektów mających istotny wpływ na uporządkowanie przestrzeni miejskiej, w której żyjemy i mieści się w obszarze „nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce”, zaś konkurs nosi nazwę: „Sonata 11”.
Równie ważną sprawą jest również dofinansowanie tych badań, które NCN oszacowało na 242.485 zł. Łącznie, zatem na 10 grantów z NCN otrzymamy 5.322.658 zł.
GRATULUJEMY!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies