KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

CzerwiecMajKwiecieńStyczeń
PaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Grudzień 2016
2016-12-13

W piątek Wicepremier Jarosław Gowin wręczył Nagrody Ministra za 2015 rok. W kategorii: Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne indywidualne i zespołowe, wyróżniony został zespół naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w osobach: dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR, dr hab. inż. Grzegorz Durło, dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, dr hab. inż. Jarosław Socha, dr hab. inż. Kazimierz Januszek, prof. UR, dr hab. inż. Ewa Błońska, dr inż. Tomasz Wanic, dr hab. inż. Jarosław Kucza, dr inż. Rafał Starzak, prof. dr hab. inż. Józef Suliński, dr inż. Jacek Banach, dr inż. Marta Kempf, dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska.

Wydana w 2015 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie monografia naukowa pt. „Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie" stanowiąca podręcznik akademicki, a zarazem „przewodnik po obiektach badawczych w drzewostanach świerkowych”, to bogate źródło wiedzy, które może zostać wykorzystane w procesie dydaktycznym na kierunku leśnictwo, zarówno przez nauczycieli akademickich do przygotowania wykładów, ćwiczeń, seminariów, jak też przez studentów i dyplomantów.

Monografia jest dziełem zespołowym, opracowanym przez zespół liczący 21 osób, pod redakcją naukową dra hab. inż. Stanisława Małka, prof. UR. Materiał źródłowy opracowania stanowiły wyniki wieloletnich badań prowadzonych przez zespół specjalistów z zakresu leśnictwa, a w szczególności takich specjalności jak: ekologia lasu, gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia, produkcyjność lasu oraz hodowla lasu.


Zdjęcie: Archiwum MNiSW.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies