KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

MajKwiecieńStyczeń
GrudzieńPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Grudzień 2016
2016-12-12

Na zaproszenie Władz Rektorskich Uniwersytetu Rolniczego do Krakowa przyjechali przedstawiciele dwóch czasopism naukowych EJPAU (Electronic Journal of Polish Agricultural Universities) i ASP (Acta Scientorum Polonorum). Spotkania stało się okazją do uhonorowania osób, które swoją działalnością przyczyniły się do utrzymania i rozwoju tych czasopism.
Dwudniowe posiedzenie rozpoczęło się od spotkania w Klubie „Buda”, w którym uczestniczyli zarówno goście jak i JM Rektor UR profesor Włodzimierz Sady. Stało się ono okazją do zapoznania z historią tego wyjątkowego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa i Polski. Drugi dzień obrad miał charakter naukowy i organizacyjny. Zaprezentowane były referaty dokumentujące historię tych wydawnictw, jak również dokonano prezentacji nowych członków Rady Programowej i przewodniczących Rady Naukowej serii, ich współpracowników i szefów Wydawnictw.
Najważniejszym punktem było jednak wręczenie pięciu osobom Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Rolniczego”. Na mocy decyzji Senatu UR z dnia 9 grudnia 2016 r. wyróżnienia te otrzymali:
• profesor Franciszek Kluza (UP w Lublinie),
• profesor Jerzy Sobota (UP we Wrocławiu),
• profesor Waldemar Uchman (UP w Poznaniu),
• profesor Janusz Prusiński (UTP w Bydgoszczy),
• profesor Józef Bieniek (UR w Krakowie).

W okolicznościowym wystąpieniu JM Rektor UR podziękował za wieloletnią pracę w Wydawnictwach i złożył gratulacje osobom, które otrzymały odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Rolniczego”. Podkreślił, że polska nauka potrzebuje dobrych czasopism, o międzynarodowej renomie i dodał, że za każdym artykułem stoi redaktor, który go opracowuje. Poprosił, zatem o przekazanie słów wdzięczności na ręce tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do sukcesu tych wydawnictw.

Poniżej zamieszczamy krótkie informacje o obu tytułach.
EJPAU (Electronic Journal of Polish Agricultural Universities) powstało w 1998 roku z inicjatywy środowiska akademickiego ówczesnych uczelni rolniczych, z których większość przyjęła z biegiem lat inne nazwy, zachowując jednak istotę swojego działania. Jest trwałym i niejako symbolicznym przykładem owocnej i twórczej współpracy akademickiego środowiska uczelni rolniczych w Polsce.

Dyscypliny wydawnicze EJPAU:
• Agricultural Engineering
• Agronomy
• Animal Husbandry
• Biology
• Biotechnology
• Civil Engineering
• Economics
• Environmental Development
• Fisheries
• Food Science and Technology
• Forestry
• Geodesy and Cartography
• Horticulture
• Veterinary Medicine
• Wood Technology.

ASP (Acta Scientorum Polonorum) poszczególne serie wydawane są przez różne uczelnie, zachowując jednak identyczny układ i szatę graficzną. Ta inicjatywa ma już 15 lat (czasopismo to powołano w 2001 roku).
Serie tematyczne ASP (Acta Scientorum Polonorum) i ich lokalizacja:
• Kształtowanie środowiska – UR w Krakowie
• Leśnictwo i drzewnictwo – UR w Krakowie
• Inżynieria rolnicza i Ogrodnictwo – UP w Lublinie
• Technologia Żywności i żywienia – UP w Poznaniu
• Rybactwo i Zootechnika w AR – ZUT w Szczecinie
• Biotechnologia, Geodezja i kartografia i Weterynaria – UP we Wrocławiu
• Agronomia – UTP w Bydgoszczy
• Budownictwo i Ekonomia – SGGW w Warszawie
• Biologia i Gospodarka przestrzenna – UWM w Olsztynie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies