KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Biuro Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21,
31-120 Kraków
1 piętro - pok.119
e-mail: recorg@ur.krakow.pl

Do zadań Biura należy:

  1. organizacja uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa,
  2. organizowanie uroczystości promocji habilitacyjnych i doktorskich oraz przyznania tytułu honorowego profesora Uczelni,
  3. nadzór nad przygotowaniem wniosków o przyznanie nagrody Ministra i Rektora oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  4. prowadzenie ewidencji wniosków o nadanie tytułu naukowego, stopnia doktora i doktora habilitowanego,
  5. prowadzenie ewidencji i dokumentacji wniosków z Własnego Funduszu Stypendialnego UR,
  6. prowadzenie ewidencji przyznanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego,
  7. gromadzenie rocznych i wieloletnich planów rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
  8. współpraca z Centrum Transferu Technologii.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies