KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Studia Doktoranckie


Nabór na studia odbywa się raz w roku w pierwszej połowie września (terminy związane z rekrutacją podawane są na początku czerwca).
Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym, na który składa się ustny egzamin z języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna w zakresie tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską kandydata.

Warunki i tryb rekrutacji 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji 2016/2017

Kwestionariusz osobowy dla kandydatów [doc]

Wzór podania oraz zgody [doc]

Stacjonarne

  • Rekrutacja[doc]
  • Niestacjonarne

    Wykaz jednostek, które mogą przyjąć doktorantów na I rok.

    Doktoranci z innych krajów

    Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies