KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Skład Konwentu
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2016-2020

 

1

Jacek Krupa

Przewodniczący Konwentu,
Marszałek Województwa Małopolskiego

2

Wojciech Kozak

Wiceprzewodniczący Konwentu,
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

3

Włodzimierz Sady

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

4

Bogusław Berka

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Rolno-Przemysłowego AGROMAX Sp. z o.o. w Raciborzu

5

Zbigniew Bodzioch

Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

6

Ryszard Czaicki

Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej

7

Dariusz Czech

Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Tymbark S.A.

8

Stanisław Dąbrowa

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

9

Krzysztof Grzegorzek

Założyciel Przedsiębiorstwa Expol

10

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

11

Zbigniew Klimowicz

Prezes Grupy Producentów Owoców i Warzyw KLIMOWICZ Sp. z o.o. 

12

Zdzisław Kulpa

Dyrektor Zakładów Drobiarskich Niepołomice
CEDROB S.A.

13

Krzysztof Maurer

Właściciel P.P.U.H. Tłocznia Maurer

14

Dorota Niedziela

Poseł na Sejm RP

15

Antoni Rączka

Dyrektor KONSPOL Nowy Sącz

16

Jan Waga

Przewodniczący Rady Nadzorczej AKJ Capital S.A.

17

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Za-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju

18

Agnieszka Szewczyk-Kuta

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

19

Jan Kosiorowski

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

20

Mirosław Dubiel

REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o.

21

Krystyna Sieniawska

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
Prezes Ogólnopolskiej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

22

Katarzyna Rybicka

Członek Zarządu AMPLUS Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju

23

Kazimierz Murzyn

Dyrektor Zarządzający
LifeScience Klaster Kraków

24

Paweł Ptasznik

24

Ryszard Mikoś

Prezes Zarządu
DeLavel Sp. z o.o.

25

Janusz Żmija

Dyrektor Instytutu Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych
Rektor UR w latach 2005-2012

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies