KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
PRODZIEKAN ds. NAUKI    Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur

PRODZIEKAN ds. KIERUNKÓW: ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA                                

Prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig

PRODZIEKAN ds. KIERUNKÓW: ZARZĄDZANIE I EKONOMIA                              

Dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski

 
Wydział Leśny  

PRODZIEKAN ds. STUDENTÓW

Dr hab. inż. Jan Banaś

PRODZIEKAN ds. NAUKI I ROZWOJU                                

Dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, prof. UR                 

 
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

PRODZIEKAN ds. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH                                  

Prof. dr hab. Andrzej Sechman

PRODZIEKAN ds. ORGANIZACJI I ROZWOJU                            

Dr hab. inż. Piotr Micek, prof. UR

 
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji  

PRODZIEKAN ds. STUDIÓW STACJONARNYCH na KIERUNKACH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA oraz INŻYNIERIA i GOSPODARKA WODNA

Prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec

PRODZIEKAN ds. STUDIÓW STACJONARNYCH na KIERUNKACH GEODEZJA i KARTOGRAFIA oraz GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Dr hab. inż. Andrzej Kwinta       

PRODZIEKAN ds. STUDIÓW STACJONARNYCH na KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU i STUDIÓW NIESTACJONARNYCH oraz SPRAW OGÓLNYCH

Dr hab. inż. Leszek Książek                          

 
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa  

PRODZIEKAN ds. STUDENCKICH I DYDAKTYCZNYCH                                   

Dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. UR

PRODZIEKAN ds. NAUKI I WSPÓŁPRACY                            

Prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus

 
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki  

PRODZIEKAN ds. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH                                  

Dr hab. inż. Paweł Kiełbasa

PRODZIEKAN ds. ORGANIZACJI I WSPÓŁPRACY                                

Dr hab. inż. Sławomir Francik

 
Wydział Technologii Żywności  

PRODZIEKAN ds. NAUKI I WSPÓŁPRACY                                

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła

PRODZIEKAN ds. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH                                  

Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz

PRODZIEKAN ds. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH                                  

Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Z-ca Dyrektora ds. naukowych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych

prof. dr hab.inż. Józef Bieniek

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies