KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Biuro Wymiany Międzynarodowej

Oferta wyjazdów

Informacje na temat ofert stypendialnych i zagadnień związanych z zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi:

  • DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) - www.daad.pl
  • Programy stypendialne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - www.fnp.eu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies