KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Biuro Wymiany Międzynarodowej

Informacje na temat ofert stypendialnych i zagadnień związanych z zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi:

ERASMUS www.ar.krakow.pl/socrates, www.erasmus.org.pl

CEEPUS www.ar.krakow.pl/socrates,www.ceepus.info

DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) - www.daad.pl

COST - www.cost.esf.org

Intensive Programmes http://studyinenglish.ur.krakow.pl/index/site/2464

Program Fulbrighta http://www.fulbright.edu.pl/pl/strona-glowna/

Wyszehradzki Program Stypendialny, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego http://visegradfund.org/home/

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies