KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Pisma okólne 2016


Nr data tytuł / w sprawie
1/2016

12 stycznia 2016r.

powoływania rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów na kadencję 2016-2020
2/2016

20 stycznia 2016r.

nowelizacji uchwały nr 63/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. dotyczącej określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych
3/2016

3 lutego 2016r.

składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej
4/2016

26 lutego 2016r.

ogłoszenia treści uchwały Senatu nr 13/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. ustalającej terminarz wyborów kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni oraz rozdział mandatów w poszczególnych organach kolegialnych w kadencji 2016-2020
5/2016

26 lutego 2016r.

ogłoszenia treści uchwały Senatu nr 14/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczącej zalecenia w sprawie wyborów
6/2016

29 kwietnia 2016r.

limitów przyjęć na studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
7/2016

2 maja 2016r.

zmiany uchwały Senatu nr 50/2015 z dnia 29 maja 2015 r. dotyczącej zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat studentó lub doktorantów - (ogłoszonej Pismem Okólnym nr 9/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.)
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies