KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe:

Wydział: Technologia Żywności

Katedra : Żywienia Człowieka

Adres : ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Telefon : 12 662 48 19, 608 48 41 70

Email: kasiapysz@poczta.onet.pl

Informacji udziela : mgr inż. Janina Sawina-Pysz, prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska

Warunki przyjęcia: licencjat, ukończone studia wyższe

Charakterystyka:
Studia obejmują 350 godzin wykładów i ćwiczeń praktycznych m.in. z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta, toksykologii żywności. Program studiów obejmuje, wymagany standardami kształcenia nauczycielskiego, przedmiot „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych”.

Kwalifikacje:
uzupełnienie przygotowania merytorycznego absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliżonym do zakresu merytorycznego studiów podyplomowych, do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów objętych programem studiów.

Czas Trwania : 3 semestry

Więcej informacji:
www.wtz.ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies