KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zarządzenia Rektora 2017

                                                       
Nr data tytuł / w sprawie
1/2017

4 stycznia 2017r.

zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uczelni oraz najlepszych absolwentów studiów doktoranckich obowiązuje
2/2017

5 stycznia 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 67/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku dotyczącego podróży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu obowiązuje
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies