KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

KIERUNEK: TOWAROZNAWSTWO

Wydział Technologii Żywności

STUDIA I STOPNIA - inżynierskie

Rodzaj studiów:

Studia I stopnia, inżynierskie, trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Forma:

Studia stacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwent kierunku Towaroznawstwo posiada wiedzę oraz umiejętności i kompetencje z zakresu oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych, nadzorowania systemów zarządzania jakością oraz BHP w przedsiębiorstwie i przeprowadzania analiz cyklu trwania produktu. Absolwent posiada również przygotowanie do pracy w: laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych, jednostkach gospodarczych i przemysłowych jako specjalista do spraw jakości produktów oraz w organach nadzoru urzędowego. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Specjalność:

Towaroznawstwo żywności

Program kształcenia :

Przedmioty w ramach planu studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku Towaroznawstwo, w ogólnej ilości 2408 godzin, podzielone są na grupy wymienione poniżej:

Grupa przedmiotów treści podstawowych: chemia; matematyka; fizyka; biochemia; mikrobiologia; nauka o materiałach i inżynierii materiałowej; grafika inżynierska.

Inne przedmioty kształcenia ogólnego to: technologia informacyjna; wychowanie fizyczne; język obcy; makro- i mikroekonomia; elektywy humanistyczne; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej.

Grupa przedmiotów treści kierunkowych: podstawy produkcji surowców roślinnych; podstawy produkcji surowców zwierzęcych; podstawy produkcji surowców owocowo-warzywnych; metody oceny jakości produktów; aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych; technologia materiałowa; bromatologia; recykling i utylizacja odpadów; standardy bezpieczeństwa żywności; zarządzanie jakością; inżynieria genetyczna w produkcji żywności; opakowalnictwo; nadzór weterynaryjny nad towarami pochodzenia zwierzęcego.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów): towaroznawstwo produktów mleczarskich; towaroznawstwo produktów mięsnych; towaroznawstwo produktów zbożowych; towaroznawstwo produktów węglowodanowych; towaroznawstwo produktów mrożonych; towaroznawstwo produktów owocowo-warzywnych; towaroznawstwo produktów fermentowanych i napojów; towaroznawstwo produktów pszczelarskich; towaroznawstwo produktów spożywczych; przechowalnictwo; towaroznawstwo koncentratów spożywczych; zasady opracowania nowych produktów.

Integralną częścią programu studiów na kierunku Towaroznawstwo są praktyki wakacyjne po VI semestrze studiów I stopnia krajowe i zagraniczne, w przodujących zakładach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach i in.

Wersja do druku (*.pdf)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies