KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zarządzenia Rektora 2017

                                                       
Nr data tytuł / w sprawie
1/2017

4 stycznia 2017r.

zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uczelni oraz najlepszych absolwentów studiów doktoranckich obowiązuje
2/2017

5 stycznia 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 67/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku dotyczącego podróży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu obowiązuje
3/2017

18 stycznia 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 62/2016 z dnia 31 października 2016 r. dotyczącego ustalenia wysokości stypendiów wypłacanch w roku 2016 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie obowiązuje
4/2017

13 lutego 2017r.

przekształceń organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym obowiązuje
5/2017

15 lutego 2017r.

określenia wysokości nagród Rektora przyznawanych dla studentów i doktorantów z Funduszu Promocji Wychowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
6/2017

15 lutego 2017r.

wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
7/2017

22 lutego 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 66/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku dotyczącego utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Technologii Żywności obowiązuje
8/2017

24 lutego 2017r.

powołania od roku akademickiego 2017/2018 kierunku studiów pn. browarnictwo i słodownictwo - studia I stopnia o profilu praktycznym i określenia planowanych dla tych studiów efektów kształcenia obowiązuje
9/2017

1 marca 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 59/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku dotyczącego zasad zatrudniania profesora wizytującego Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na podstawie umowy cywilno-prawnej

obowiązuje
10/2017

8 marca 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 19/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku dotyczącego pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych obowiązuje
11/2017

10 marca 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 39/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Zacznij od stażu, a osiągniesz Sukces"

obowiązuje
12/2017

10 marca 2017r.

wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do projektu "Program Rozwoju Kompetencji Studentów UR" realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
13/2017

20 marca 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 37/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn. "Profesjonalny geodeta na rynku pracy"

obowiązuje
14/2017

20 marca 2017r.

wprowadzenia "Regulaminu organizacji krajowych i zagranicznych staży studenckich w ramach projektu pn "Staż - Pierwszy krok do sukcesu""

obowiązuje
15/2017

22 marca 2017r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 57/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej

obowiązuje
17/2017

31 marca 2017r.

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
18/2017

31 marca 2017r.

powołania od roku akademickiego 2017/2018 kierunku studiów pn. transport i logistyka - studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim i określenia planowanych dla tych studiów efektów kształcenia

obowiązuje
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies