KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

 

Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku. W 1776 roku w Krakowie ks. Hugo Kołłątaj zaproponował w memoriale "O wprowadzeniu dalszych nauk do Akademii Krakowskiej" wprowadzenie do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej postulat utworzenia Katedry Rolnictwa. Powołana dopiero w 1806 roku Katedra istniała bardzo krótko, bo tylko do roku 1809. Późniejsze wielokrotne starania o wznowienie nauczania rolnictwa w Akademii Krakowskiej nie zostały zrealizowane ze względu na trudności ze strony władz austriackich.
        Dopiero w 1890 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało 3-letnie Studium Rolnicze. W roku 1892 dyrektorem Studium został profesor Emil Godlewski; funkcję tę pełnił przez 16 lat. Dzięki Jego staraniom wybudowano w latach 1906 - 1910 Collegium Agronomicum, które obecnie nosi Jego imię i w którym mieści się siedziba Rektorów i Senatu Akademii. Studium istniało do roku 1923 i wykształciło 573 absolwentów. W 1923 r. zostało przekształcone w Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rok 1910

 


     II wojna światowa spowodowała ogromne straty - największe spośród Wydziałów UJ były właśnie na Wydziale Rolniczym. Pomimo wielkich trudności, prowadzone było tajne nauczanie agronomii pod kierunkiem p.o. dziekana Anatola Listowskiego.
       Po wojnie Wydział Rolniczy wznowił swoją działalność rozbudowując struktury i w 1946 roku przekształcił się w Wydział Rolniczo-Leśny UJ. Trzy lata później w 1949 roku powołano na Uniwersytecie odrębny Wydział Leśny, na który niestety w 1953 roku wstrzymano rekrutację.
W 1953 roku na bazie dwóch istniejących Wydziałów Rolniczego i Leśnego oraz nowo utworzonego Wydziału Zootechnicznego (w 1998 r. zmienił nazwę na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt) w ramach Wyższej Szkoły Rolniczej.
W ciągu następnych lat powstawały kolejne wydziały:

  1. Wydział Melioracji Wodnych (1955 r.), w 1992 r. przekształcony na Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
  2. Leśny - reaktywowany (1963 r.),
  3. Ogrodniczy (1968 r.),
  4. Zamiejscowy Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego w Rzeszowie (1973 r.) - w 2001 r. pod nazwą Wydziału Ekonomii wszedł w struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  5. Techniki i Energetyki Rolnictwa (1977 r.), w 2005 r. przekształcony w Wydział Agroinżynierii, następnie od 2009 r. funkcjonuje pod nazwą Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
  6. Technologii Żywności (1994 r)
  7. Międzywydziałowe Studium Biotechnologii ( powołane w 1999/2000, od IX 2003 r. utworzyło samodzielną jednostkę, od 2007 r. funkcjonuje pod nazwą Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe).
  8. Architektura Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe (powołana w 2008 r.)

Wyższą Szkołę Rolniczą przemianowano w 1972 roku na Akademię Rolniczą, a Senat AR nadał jej imię Hugona Kołłątaja - prekursora nauk rolniczych w Polsce.
W  2003 roku upłynęło 50 lat od momentu, kiedy Krakowska Uczelnia Rolnicza stała się samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną. Wcześniej przez okres 63 lat stanowiła ona integralną częśą Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11 kwietnia 2008 r. Akademia Rolnicza uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołłątaja w Krakowie, tym samym jest on pierwszym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce.

Oferta edukacyjna obejmuje 24 kierunków, 54 specjalności, na których kształci się ok. 11 tysięcy studentów. Do wyboru jest także 32 rodzajów studiów podyplomowych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies